Kontakty a další informace

FixPro,z.s.
Jezuitská 13/11
602 00 Brno
tel.: +420 511 117 177
e-mail: info@fixpro.cz
www.fixpro.cz
registrace u Krajského soudu v Brně, spisová značka L21141
Bankovní spojení: 2300184875/2010
IČ:   72549688
DIČ: CZ72549688

Informace o orgánu dohledu:
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

V případě sníženi kvality poskytovaných služeb nebo výpadku kontaktujte svého lokálního provozovatele kabelové televize:
Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o.
NOEL, s.r.o.
TKR Jašek, s.r.o.
CORSAT, s.r.o.

Veřejné dokumenty
Ostatní dokumenty