O nás

FixPro je právnická osoba sdružující subjekty se stejnými nebo podobnými oblastmi podnikání, které jsou přínosem pro členy sdružení a zvyšují jejich konkurenceschopnost na trhu. Jedná se zejména o aktivity a služby z oblasti elektronických komunikací, rozhlasového a televizního vysílání a oblasti vzdělávání jednotlivých členů nebo skupin členů sdružení. Jedním z hlavních účelů sdružení je i zajištění kvalitních a cenově dostupných produktů pro koncového uživatele jednotlivých členů sdružení.