Veřejné dokumenty

Dokumenty FixPro,z.s.
Dokumenty pro lokality Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o.
Dokumenty pro lokality NOEL, s.r.o.
Dokumenty pro lokality TKR Jašek, s.r.o.
Dokumenty pro lokality CORSAT, s.r.o.
 • Ceník služeb CORSAT, s.r.o. a FixPro,z.s.
 • Smlouva o dodávce Služeb
 • Specifikace služeb poskytovaných na sítích elektronických komunikací CORSAT, s.r.o.
 • Obchodně technické podmínky pro poskytování služby FixProTV
 • Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací
 • GDPR prohlášení
Dokumenty pro lokality KABEL servis Praha spol. s r.o.
 • Ceník služeb KABEL servis Praha spol. s r.o. a FixPro,z.s.
 • Smlouva o dodávce Služeb
 • Specifikace služeb poskytovaných na sítích elektronických komunikací KABEL servis Praha spol. s r.o.
 • Obchodně technické podmínky pro poskytování služby FixProTV
 • Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací
 • GDPR prohlášení